Zákazkové číslo:
Kontrolné číslo:


Na overenie je potrebné zadať zákazkové a kontrolné číslo, ktoré sa nachádza na doklade
vydanom pri prijatí servisu. Každý prijatý servis má jedinečné čísla, ktoré neumožňujú
verifikovať iné typy dokladov. V prípade vaších otázok na servis, prípadných problémov
so stránkou, jej načítaním, alebo zobrazením kontaktujte servis@mzone.sk
Head Office & Service | Vosková 12, Bratislava 831 01 | tel.: +421 2 55648694 | fax ; 421 2 5556 5471 | mzone@mzone.sk,

m:zone Aupark Žilina | Apple Premium Reseller | Store | Veľká okružná 59/A, Žilina 010 01 | tel.: +421 2 38 100 100 | zilina@mzone.sk
m:zone Aupark | Apple Premium Reseller | Store | Einsteinova 18, Bratislava 851 01 | tel.: +421 2 38 100 100 | aupark@mzone.sk
m:zone Eurovea | Apple Premium Reseller | Store | Pribinova 811 09 | tel.: +421 2 38 100 100 | eurovea@mzone.sk


32710022235
6BDFDC7C
05312022802
63200CF5